img_05151-e1460032143634

Om bolyst Steinkjer

Denne veilederen er utviklet for å sikre at innbyggere, frivilligheten, arrangører, næringsliv og fagpersoner i Steinkjer kommune lett skal finne inspirasjon og kunnskap for å sette i gang og gjennomføre helhetlige bolyst – og stedsutviklingsprosjekt.

Les mer om bolyst Steinkjer

Ansvaret for et bolystprosjekt deles mellom lokalsamfunnet som initiativtaker og kommunen som bidragsyter. Les mer om denne ansvarsdelingen her:

Lokalmiljøets ansvar Kommunens ansvar

 

bolystteamet

Bolystteamet

Hvis det er STØRRE, HELHETLIGE samfunnsutviklingsprosjekt som ønskes satt i gang i ditt i lokalsamfunnet, og lokalmiljøet danner en arbeidsgruppe – så rykker Bolystteamet fra Steinkjer kommune ut. 

Bolystteamet skal koordineres fra fagstab plan – og utvikling i Steinkjer kommune. Teamet skal være et koordinerende fagteam som legger til rette for at du som innbygger skal ha mulighet til å utvikle ditt lokalmiljø på en positiv måte. Teamet skreddersys etter behov, i forhold til de oppgavene som lokalsamfunnet tar tak i. Målet er å legge til rette for at  du som innbygger skal føle ansvar for, og ha mulighet, til å utvikle ditt lokalmiljø på en positiv måte. Teamet samarbeider med innbyggerne for å ta vare på historien, lage en balanse mellom det som er drømmen og det som er realistisk å få til, og sikre bolyst der du bor.

Les mer Få hjelp av bolystteamet

 

applaus

Fra engasjement til suksess

Det handler om å være glad i det stedet du bor på. Å være stolt av kulturen, stedet, historiene, folkene som bor der og det som dere får til sammen. For at du som innbygger skal føle ansvar for, og ha mulighet til, å utvikle ditt lokalmiljø på en positiv måte, skal fagpersoner fra Steinkjer kommune bidra med fagkunnskap, slik at engasjementet fører til suksess for lokalsamfunnet. Det er godt å kjenne at du hører til, og det er godt å bidra.

Det er et mål at bolystprosjektene skal omfatte både fysiske og sosiale/kulturelle kvaliteter ved stedet – lokalmiljøet. Videre skal tidligere gjennomførte prosesser og prosjekter på stedet anerkjennes og ivaretas, samtidig som kommunens planverk (strategiske- og tiltaksplaner) skal følges opp gjennom prosessen. 

Både lokalsamfunnets og kommunens kunnskap, erfaring og interesser synliggjøres underveis i prosessene og i resultatet. Både kommune og lokale innbyggere, organisasjoner og virksomheter har eierskap til resultatet (helhetlig plan for stedsutvikling) og gjøres ansvarlige for gjennomføring av tiltak.

Steinkjerprofilens posisjon styrkes gjennom prosessene, både innholds- og bruksmessig

Få oppskriften her
lokal-arbeidsgruppe-og-bolystteamet

Suksesshistorier

Det er i dag bolystprosjekt i flere lokalsamfunn i Steinkjer. Her vil du finne historier om arbeid som har vært gjennomført og som gjennomføres nå. Vi har valgt å kalle det suksesshistorier – fordi det er et helt uvurderlig arbeid som de lokale ildsjelene gjør for å utvikle eget bosted. Det er mange utfordringer og muligheter som avdekkes underveis i slike stedsutviklingsprosesser – og det er mye å lære av andres erfaringer.

Se alle prosjekter 

Siste prosjekter

Omvisning for frivillige på Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus

Frivilligheten ønskes velkommen til omvisning i Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus. Vi har satt av tid til 3 grupper… Les mer

Rismelen aktivitetspark

Rismelen aktivitetspark er under utbygging i sentrum av Steinkjer. Parken skal bli en aktivitetspark for alle. I planleggingen… Les mer

Kurs i lokal samfunnsutvikling og opplæring i møte- og prosessledelse

Steinkjer kommune og Steinkjer Næringsselskap har utviklet et opplæringsmodul for møte- og prosessledelse. Deltagerne lærer å være en… Les mer

Frivillighetens dag i Steinkjer 5 desember

Steinkjer kommune inviterte til denne ettermiddagen og kvelden for å markere og hylle frivilligheten som en viktig del… Les mer