Kurs i lokal samfunnsutvikling og opplæring i møte- og prosessledelse

Steinkjer kommune og Steinkjer Næringsselskap har utviklet et opplæringsmodul for møte- og prosessledelse. Deltagerne lærer å være en god møteleder – en fasilitator.

Fasilitatorrollen er en av nøklene til å lykkes med å styrke lokal utviklingskapasitet og samarbeidet som kjennetegner arbeidsmetoden Bolystteam.

Les mer om opplæringsmodulen her

Steinkjer kommune og Steinkjer Næringsselskap har også utviklet kurs i lokal samfunnsutvikling skreddersydd for innbyggere, folkevalgte og fagpersoner ansatt i kommunen. Målet med kurset er å gi deltagerne kunnskap og inspirasjon som styrker lokal utviklingskapasitet og likeverdige partnerskap. Kurset er praktisk anlagt, med mulighet til å jobbe med pågående lokale utviklingsoppgaver.

Se kursmateriell fra første kursrunde høsten 2017 her

Første samling

dd.mm.åå kl. 16-19

Faglig påfyll og arbeid med lokale utviklingsoppgaver

Deltagere innbyggere

Andre samling

dd.mm.åå kl. 09-11

Faglig påfyll og arbeid med oppgaver fra første samling

Deltagere kommuneansatte

Individuelt arbeid

Fram til siste samling

Mulighet for veiledning fra kursleder

Gjelder alle deltagere

 

Avsluttende samling

dd.mm.åå kl. 14-19

Faglig påfyll, gjennomgang av resultater og felles middag for

alle deltagere

Kommuneansatte deltar kl. 14-17

Innbyggere deltar kl. 16-19

   

Astrid Skogseth leder kurset og opplæringsprogrammet.

Astrid har bred kompetanse og erfaring innen teater, medbestemmelsesprosesser – særlig blant ungdom, bedrifts- og organisasjonsledelse, samt produksjon av events, show og forestillinger.

Astrid er en dyktig inspirator, motivator og prosessleder. Hun har praktisert og utviklet ulike metoder, verktøy og regi for utviklingsprosesser.