Lokalsamfunnets ansvar

Bolystprosjekt i ditt lokalsamfunn

Lokalsamfunnet skal bidra med:

  1. eierskap
  2. vertskap
  3. kunnskap (innbyggekspertise)
  4. framdrift og dokumentasjon

Eierskap

Det er et viktig prinsipp i dette arbeidet at initiativene kommer fra lokalsamfunnet. Det vil si det er innbyggere eller representanter for interesser i lokalsamfunnet som tar initiativ til og er eiere av et bolystprosjekt som settes i gang. Kommunen skal bistå med fagkunnskap, og møte – og prosessledelse for å sikre medvirkning.

Vertskap

Når Bolystprosjektet i et lokalsamfunn inviterer til møter, er det viktig at det er et trivelig vertskap som ønsker velkommen. Dette vertskapet er det lokalsamfunnet som har ansvaret for. Det er ikke Steinkjer kommune sitt møte, men lokalsamfunnet sitt møte. Alle skal føle seg velkommen, og det må gjerne være servering slik at det blir gode kaffepauser. Den uformelle samtalen som skjer i pausene, er viktige for samholdet og energien i arbeidet. Underveis er det viktig med applaus – og at vi feirer små og store seire!

Kunnskap – innbyggerekspertise

Det er innbyggerne som er ekspertene på eget lokalsamfunn, det er derfor dere som bringer inn presis lokalkunnskap. God lokalkunnskap er helt avgjørende for at bolystprosjekt i lokalsamfunnene skal lykkes. Fagteamet fra kommune bringer inn fagkunnskap og bistår med saksbehandling i kommunen.

Framdrift og dokumentasjon

Det er den lokale arbeidsgruppa som er ansvarlig for framdriften i prosjektet, og det er viktig at oppgavetabellen (som lages med tidslinje og ansvarspersoner) publiseres til lokalsamfunnet slik at alle får informasjon.