Kommunens ansvar

Bolystprosjekt i ditt lokalsamfunn

Det er Bolystteamet oppgave å bidra med:

  1. fagkunnskap
  2. veiledning
  3. beslutningsdyktig

Fagkunnskap

Det er Bolystteamet i kommunen sitt ansvar å bringe fagkunnskap og kunnskap om pågående prosesser inn i de lokale bolystprosjektene. De skal også bistå med saksbehandling og framdrift der det er ønsket og nødvendig. Bolystteamene skreddersys i forhold til de oppgavene som lokalsamfunnet ønsker å ta tak i – så fagpersonene vil endre seg etter hvert i prosessene (bolystteamet er altså ikke et statisk team). Målet er at de lokale bolystprosjektene gjennomføres i et partnerskap mellom de lokale ansvarspersonene og kommunens fagpersoner.

Veiledning

Det er Bolystteamet sin oppgave å bistå med møte – og prosessledelse for å sikre medvirkning. Videre skal bolystteamet bistå med veiledning knyttet de oppgavene som ønskes gjennomført. Og ikke minst – sørge for applaus og feiring underveis i arbeidet. Møtene og arbeidet med bolyst skal gi begeistring og positiv energi.

Beslutningsdyktighet

Bolystteamet skal stille med fagpersoner med beslutningsdyktighet så langt det er mulig. Der det er nødvendig, er det viktig at politikerne kobles på arbeidet.