Rismelen aktivitetspark

Rismelen aktivitetspark er under utbygging i sentrum av Steinkjer. Parken skal bli en aktivitetspark for alle. I planleggingen av parken er det lagt stor vekt på medvirkning, med ulike grupper. Det har vært særlig fokus på barn og unges medvirkning.

Prosjektet beskrives slik på kommunens nettside:

Fullført prosjekt består av 2 deler.1. del av anleggsarbeid ble ferdig sommer 2017.

Løsningsforslag og entreprisetilbud som foreligger på gjennomføring av del 2, betinger betydelig ut økning av økonomisk ramme, samtidig som løsninger må bearbeides for å redusere kostnader. Prosjektert løsning er spektakulær og vil være et viktig bidrag til momentlisten vedr. økt bolyst.  Hvor ambisiøs skal man være i fht. dette momentet? Administrasjon avventer politisk avgjørelse. Hvis prosjektet må omarbeides vil dette bety ett års forskyvning av planlagt sluttidspunkt, som opprinnelig var planlagt til Steinkjerfestival 2019. For henvendelser og informasjon kontakt: [email protected]