Suksesshistorier

Omvisning for frivillige på Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus

Frivilligheten ønskes velkommen til omvisning i Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus. Vi har satt av tid til 3 grupper med plass for ca. 20 personer i hver gruppe. Oppmøte i hallen rett innenfor hovedinngangen. Fyll ut skjema …

Les mer

Rismelen aktivitetspark

Rismelen aktivitetspark er under utbygging i sentrum av Steinkjer. Parken skal bli en aktivitetspark for alle. I planleggingen av parken er det lagt stor vekt på medvirkning, med ulike grupper. Det har vært særlig fokus på …

Les mer

Kurs i lokal samfunnsutvikling og opplæring i møte- og prosessledelse

Steinkjer kommune og Steinkjer Næringsselskap har utviklet et opplæringsmodul for møte- og prosessledelse. Deltagerne lærer å være en god møteleder – en fasilitator. Fasilitatorrollen er en av nøklene til å lykkes med å styrke lokal utviklingskapasitet …

Les mer

Frivillighetens dag i Steinkjer 5 desember

Steinkjer kommune inviterte til denne ettermiddagen og kvelden for å markere og hylle frivilligheten som en viktig del av samfunnsbyggingen. Du skal få inspirasjon, påfyll og dele erfaringer med andre. Vi inviterte alle ildsjeler – det …

Les mer

Møblering av Torget

Gjennom Bolystprosjektet gjennomførte vi en kartlegging for å finne det reelle behovet hos innbyggerne, handelsstanden og arrangører i Steinkjer – for få fram en presis bestilling til en hensiktsmessig «møblering» av Torget. Sommeren 2016 startet møbleringen med blomsterkasser, bord og benker.

Les mer