Suksesshistorier

Kurs i lokal samfunnsutvikling

Kurs i lokal samfunnsutvikling, i regi avSteinkjer kommune og Steinkjer Næringsselskap. Målet med kurset er å gi deltagerne kunnskap og inspirasjon som styrker vår lokale utviklingskapasitet. Målgruppe er innbyggere, folkevalgte og fagpersoner ansatt i kommunen. Kurset er …

Les mer

Frivillighetens dag i Steinkjer 5 desember

INVITASJON Steinkjer kommune invitere til denne ettermiddagen og kvelden for å markere og hylle frivilligheten som en viktig del av samfunnsbyggingen. Du skal få inspirasjon, påfyll og dele erfaringer med andre. Vi inviterer alle ildsjeler – …

Les mer

Møblering av Torget

Gjennom Bolystprosjektet gjennomførte vi en kartlegging for å finne det reelle behovet hos innbyggerne, handelsstanden og arrangører i Steinkjer – for få fram en presis bestilling til en hensiktsmessig «møblering» av Torget. Sommeren 2016 startet møbleringen med blomsterkasser, bord og benker.

Les mer

Bolystprosjektet i Stod

I Stod har de i mange år jobbet bevisst med stedsutvikling, omdømmebygging og bolyst. Helt i starten av Bolystprosjektet i Steinkjer fikk vi anledning til å utvikle ramme for en kreativ idedugnad.

Les mer

Bolystprosjektet på Vellamelen i Beitstad

Først handlet det om å få flyttet en søppelcontainer, men så ble det til et helhetlig stedsutviklings – og bolystprosjekt drevet fram av en energisk arbeidsgruppe med lokale ressurspersoner.

Les mer