Suksesshistorier

Bolystprosjektet i Stod

I Stod har de i mange år jobbet bevisst med stedsutvikling, omdømmebygging og bolyst. Helt i starten av Bolystprosjektet i Steinkjer fikk vi anledning til å utvikle ramme for en kreativ idedugnad.

Les mer

Bolystprosjektet på Vellamelen i Beitstad

Først handlet det om å få flyttet en søppelcontainer, men så ble det til et helhetlig stedsutviklings – og bolystprosjekt drevet fram av en energisk arbeidsgruppe med lokale ressurspersoner.

Les mer

Bolystprosjektet i Kvam

Bygdelaget i Kvam tok kontakt med Steinkjer kommune med ønske om å forsterke mye av det positive som skjer i bygda. Det er gjennomført en framtidskveld som danner grunnlaget for videre arbeid.

Les mer

Bolystprosjektet på Mære og Sparbu

En del ressurspersoner på Mære og Sparbu tok kontakt med kommunen med ønske om å løse en del oppgaver i lokalsamfunnet. Dette er utgangspunktet for bolystprosjektet på Mære og Sparbu,

Les mer

Bolystprosjektet i Ogndal – Ogndal i Lag

Alle lag og organisasjoner i Ogndal har samlet seg i et eget bygdelag, Ogndal i Lag. Målet er å samle alle gode krefter til å jobbe for bolyst i Ogndal.

Les mer