Bolystprosjektet på Vellamelen i Beitstad

Bolystprosjektet på Vellamelen i Betistad startet med at lokale ildsjeler tok kontakt med Frivilligsentralen – som igjen tok kontakt med Steinkjer kommune. Ønsket var å ta tak i en del utfordringer og muligheter på Vellamelen. Først handlet det om å få flyttet en søppelcontainer, men så ble det til et helhetlig stedsutviklings – og bolystprosjekt.

Her kan dere lese en Presentasjon Beitstad 13 11 14 som viser hvordan det er blitt jobbet med på Vellamelen.