Bolystprosjektet i Stod

I Stod har de i mange år jobbet bevisst med stedsutvikling, omdømmebygging og bolyst. Helt i starten av Bolystprosjektet i Steinkjer (der vi utviklet arbeidsmåten med å sette sammen et bolystteam som rykker ut til lokalsamfunn som ønsker å jobbe med stedsutvikling og bolyst), ble vi kontaktet av ressurspersoner fra Stod. De jobbet med et prosjekt der de hadde ønske om å gjennomføre en kreativ kartleggingsprosess. 

Bolystteamet bisto med å gjennomføre en idedugnad. Det ble invitert bredt. Målet var å gi aktører fra Stod motivasjon, og hadde også et langsiktig mål om produktutvikling. Målet var å kartlegge forskjellige ideer, og forsterke en holdning om at i Stod er det mulig å få det til – her heier vi på hverandre. Stod var opptatt av hvordan vertskapsrollen i lokalsamfunnet skal ivaretas. 

Det ble organisert med bord med oppgaver, der deltagerne gikk rundt rundt i grupper og meldte inn ideer:

  • Bord 1: Hva er sterke kvaliteter i Stodsamfunnet i dag når det gjelder mat og reiseliv?
  • Bord 2: Hvilke behov skal dekkes for de som bor i Stodsamfunnet?
  • Bord 3: Hvilke behov skal dekkes for de som kommer tilreisende til Stod?
  • Bord 4: Hvis dere ikke har noen begrensninger – hvilke mat – og/eller reiselivsprodukter kunne vært startet opp i Stod?

Her kan dere lese kjøreplanen for en slik prosess Bolystprosjektet prosess Stod 

idedugnaden resulterte i en rekke gode ideer og stort engasjement. I og med at dette hadde fokus på næringsutvikling, ble arbeidet videre fulgt opp av Steinkjer Næringsselskap som er Steinkjer kommune sin førstelinjetjeneste for næringsutvikling.