Bolystprosjektet på Mære og Sparbu

Utgangspunktet for bolystprosjektet på Mære og Sparbu, er et initativ fra en del ressurspersoner på Mære og Sparbu. De inviterte til et kartleggingsmøte der det ble invitert bredt, de som er engasjert er seniorgruppen på Mære, Coop Prix, Idrettslaget, Mære Landbruksskole, FAU, Mære skole, Mære Vel med flere. Det er laget en prioritert liste over oppgaver som lokalsamfunnet ønsker å ta tak i. Oppgavene er kartfestet og det er laget en tidslinje for framdrift på oppgavene.

Enkelte oppgaver er ferdigstilt. Innbyggerne samarbeider aktivt med kommunen i arbeidet med en ny reguleringsplan for skoleområdet med nærområder. Reguleringsarbeidet har skutt fart som følge av bolyst-partnerskapet.

Lokalsamfunnet Mære/ Sparbu er delt av hovedtransportårene gjennom regionen; E6 og Trønderbanen. Begge anleggene er planlagt opprustet og ombygd. Dette er store utbygginger med nye plankryss og endret arealbruk, som vil påvirke lokalsamfunnet mye. Det er krevende for innbyggerne å arbeide med oppgaver hvor samferdselsutbygging blir førende for framdrift. Arbeidsgruppa jobber svært godt innenfor disse rammene.

Bolystprosjektet på Mære og Sparbu har Stig Rønning som kontaktperson. 

Arbeidsgruppa bruker Sparbuportalen for å informere om prosjektet og arbeidet.