Bolystprosjektet i Ogndal – Ogndal i Lag

slogan_red_circle_rgbEksempel på hvordan innbyggerne i bygda engasjeres via en lokal nettportal: Les mer på Ogndal.net

Eksempel på mediedekning: Artikkel i Steinkjeravisa

Utgangspunktet for tiltakene er kontakt med ledelsen i bygdelaget Ogndal iLag, som har hatt flere møter hvor alle lag og organisasjoner i bygda har vært invitert. En prioritert liste over oppgaver som de ønsker å ta tak i, og kartfesting og forslag til ansvarsdeling er utarbeidet av styringsgruppen for Ogndal i Lag.

Det er gjennomført bolystmøte der oppgavene ble prioritert i forhold til hva som er viktigst å få gjennomført totalt sett. Det ble utarbeidet en tidsplan for tiltakene ved å sette opp en tidslinje, som viser frister for ferdigstilling. Alle oppgaver har lokale ressurspersoner som er ansvarlig for videre framdrift.

Leder i Ogndal iLag Tore Strugstad er kontaktperson for arbeidsgruppa i Ogndal, i Steinkjer kommune er det Grete Waaseth som koordinerer fagteamet som skal bistå Ogndal i dette arbeidet med stedsutvikling og bolyst.

IMG_0547[1]