Møblering av Torget

En møblering av Torget er ment i overført betydning, ikke ved å sette inn møbler, men ved å lage fysiske installasjoner som f.eks. blomsterkasser og benker som er flyttbare.

Gjennom Bolystprosjektet gjennomførte vi en kartlegging for å finne det reelle behovet hos innbyggerne, handelsstanden og arrangører i Steinkjer – for få fram en presis bestilling til en hensiktsmessig «møblering» av Torget som gir god og økt bruk. Her kan du lese kjøreplanen for denne typen prosess Dialogmøtene kjøreplan 2 versjon

Resultatet fra kartleggingene ble systematisert og kvaliltetssikret av en representativ og faglig arbeidsgruppe, slik at det munnet ut i et beslutningsgrunnlag for igangsetting av «møblering» av Torget. Sommeren 2016 ble første fase av møblering av torget satt i gang, med benker, bord og blomsterkasser.

torget i steinkjer