Kurs i lokal samfunnsutvikling

Kurs i lokal samfunnsutvikling, i regi avSteinkjer kommune og Steinkjer Næringsselskap. Målet med kurset er å gi deltagerne kunnskap og inspirasjon som styrker vår lokale utviklingskapasitet. Målgruppe er innbyggere, folkevalgte og fagpersoner ansatt i kommunen. Kurset er …

Les mer

Frivillighetens dag i Steinkjer 5 desember

INVITASJON Steinkjer kommune invitere til denne ettermiddagen og kvelden for å markere og hylle frivilligheten som en viktig del av samfunnsbyggingen. Du skal få inspirasjon, påfyll og dele erfaringer med andre. Vi inviterer alle ildsjeler – …

Les mer

Møblering av Torget

Gjennom Bolystprosjektet gjennomførte vi en kartlegging for å finne det reelle behovet hos innbyggerne, handelsstanden og arrangører i Steinkjer – for få fram en presis bestilling til en hensiktsmessig «møblering» av Torget. Sommeren 2016 startet møbleringen med blomsterkasser, bord og benker.

Les mer

Bolystprosjektet i Stod

I Stod har de i mange år jobbet bevisst med stedsutvikling, omdømmebygging og bolyst. Helt i starten av Bolystprosjektet i Steinkjer fikk vi anledning til å utvikle ramme for en kreativ idedugnad.

Les mer

Bolystprosjektet på Vellamelen i Beitstad

Først handlet det om å få flyttet en søppelcontainer, men så ble det til et helhetlig stedsutviklings – og bolystprosjekt drevet fram av en energisk arbeidsgruppe med lokale ressurspersoner.

Les mer

Bolystprosjektet i Kvam

Bygdelaget i Kvam tok kontakt med Steinkjer kommune med ønske om å forsterke mye av det positive som skjer i bygda. Det er gjennomført en framtidskveld som danner grunnlaget for videre arbeid.

Les mer

Bolystprosjektet på Mære og Sparbu

En del ressurspersoner på Mære og Sparbu tok kontakt med kommunen med ønske om å løse en del oppgaver i lokalsamfunnet. Dette er utgangspunktet for bolystprosjektet på Mære og Sparbu,

Les mer

Bolystprosjektet i Ogndal – Ogndal i Lag

Alle lag og organisasjoner i Ogndal har samlet seg i et eget bygdelag, Ogndal i Lag. Målet er å samle alle gode krefter til å jobbe for bolyst i Ogndal.

Les mer

Bolystprosjektet i Henning

Det startet med en framtidskveld i bygda, det resulterte i en rekke tiltak som en ressursgruppe nå jobber med.

Les mer