Ongdal i lag arbeidsgruppa

bilde av Ogndal i Lag sitt arbeidsutvalg, Tore Strugstad, Lina Overrein og Tor Skogseth