Mære og Sparbu sine oppgaver på kart

kart med oppgaver på post-it lapper

Bolystkart med post-it lapper som beskriver oppgavene som Sparbu og Mære ønsker å ta tak i.