workshop

folk som jobber med innspill til møblering av torget i Steinkjer