Steg 4 Kjøreplan

EKSEMPEL KJØREPLAN STEG 3, 4 OG VIDERE MØTER: Kjøreplan Kl. 19 – 21.30 DELTAGERE FRA LOKALSAMFUNNET: Det forventes at det deltar ca. 15 personer fra lokalsamfunnet. Dette er personer som lokalsamfunnet har håndplukket …

Les mer

Steg 3 Kjøreplan

EKSEMPEL KJØREPLAN STEG 3 Kjøreplan for Kl. 19 – 21.30 DELTAGERE FRA LOKALSAMFUNNET: Det forventes at det deltar ca. 10 personer fra lokalsamfunnet. Dette er personer som lokalsamfunnet har håndplukket for å ivareta …

Les mer

Steg 2 Kjøreplan

EKSEMPEL PÅ KJØREPLAN MØTE 2 Kl. 19.00 – 19.10 Kl. 19.00 – 19.10 Leder for lokal arbeidsgruppe: velkommen Møte – og prosessleder: målet for møtet (brker Power-Point-presentasjon). Presentasjonsrunde arbeidsgruppen og Bolystteamet Kl. 19.10 …

Steg 2 Kjøreplan

EKSEMPEL PÅ KJØREPLAN MØTE 2 Kl. 19.00 – 19.10 Kl. 19.00 – 19.10 Leder for lokal arbeidsgruppe: velkommen Møte – og prosessleder: målet for møtet (brker Power-Point-presentasjon). Presentasjonsrunde arbeidsgruppen og Bolystteamet Kl. 19.10 …

Les mer

Steg 1 Kjøreplan

EKSEMPEL KJØREPLAN KARTLEGGINGKjøreplan for kartleggingsmøte Bolystteamet Kl. 19 – 21 Kl. 19.00 – 19.10 Lokale intiativtakere: velkommen Møte – og prosessleder: Kort om målet for møtet Presentasjonsrunde arbeidsgruppen og bolystteamet Kl. 19.10 – …

Steg 1 Kjøreplan

EKSEMPEL KJØREPLAN KARTLEGGINGKjøreplan for kartleggingsmøte Bolystteamet Kl. 19 – 21 Kl. 19.00 – 19.10 Lokale intiativtakere: velkommen Møte – og prosessleder: Kort om målet for møtet Presentasjonsrunde arbeidsgruppen og bolystteamet Kl. 19.10 – …

Les mer

Steg for steg – oppskrift

Bolyst – steg for steg Mal for hvordan en gjennomfører en bolystprosess i eget lokalsamfunn. En prosess som skaper begeistring og energi – og som gjør at innbyggerne tar eierskap til utviklingen av …

Les mer

Medvirkning

Litt om medvirkning Alle har rett til å bli hørt. Hvis du er engasjert i ditt lokalsamfunn, så er målet at ditt positive engasjement skal forsterkes gjennom et partnerskap med fagpersoner i kommunen. …

Medvirkning

Litt om medvirkning Alle har rett til å bli hørt. Hvis du er engasjert i ditt lokalsamfunn, så er målet at ditt positive engasjement skal forsterkes gjennom et partnerskap med fagpersoner i kommunen. …

Les mer

Veileder til bolystteamet

Veileder til bolystteamet for å sikre innbyggermedvirkning og bolyst i Steinkjer Hvis det er STØRRE, HELHETLIGE prosjekt i lokalsamfunnet – så rykker Bolystteamet ut. Bolystteamet består av fagpersoner i Steinkjer kommune. Fagteamet skreddersys …

Les mer

For ansatte

Her vil du finne faglig innhold for ansatte i Steinkjer kommune.

Les mer